Scopul Proiectului

Creșterea șanselor de integrare sau reintegrare pe piața muncii a șomerilor de scurtă sau lungă durată, inclusiv tineri, și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din municipiul ...

Citiți mai multe > 

Programele de formare profesională sunt adresate persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă sau care au în prezent statutul de șomeri, de preferat cu studii superioare, domiciliate în București sau Ilfov

No events

INVESTEȘTE ÎN OAMENI! 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 
Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare 
Domeniul major de intervenție 5.1: Dezvoltarea și implementarea 
măsurilor active de ocupare
 Titlul proiectului: @pub. Noi competențe pentru noi provocări în domeniul editorial
ID proiect: POSDRU/134/5.1/G/131159
Beneficiar: Asociația Uniunea Editorilor din România

Continutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

©Copyright 2014 Uniunea Editorilor din Romania. Powered by: Intel Tech Development. Toate drepturile rezervate.

Close Panel

Login